Zone 30 in hele gewest, lagere registratie­rechten en klimaat­neutraal tegen 2050: dit staat in Brusselse regeer­akkoord

het is nu definitief : ps, one. Brussels-sp. A, ecolo, groenkleurig, open vld en défi zijn de partijen die de kabinet modelleren in brussel. Paars-groen is dat in staatkundig vaktaal, met de federalisten van défi ter, behalve de franstalige liberalen van mr. Tot gisteren probeerde open vld hun zusterpartij nog aan halskraag te hijsen. Open vld-voorzitster gwendolyn rutten zakte daarvoor persoonlijk af naar het brussels parlement. Het mocht niet baten. “dit zal de federale onderhandelingen bemoeilijken”, waarschuwde de brusselse mr-fractieleidster françoise schepmans vanmorgen al bij rtbf. Wat staat in het afspraak? zo\xebven hebben de onderhandelaars de volwassene lijnen van hun afspraak voorgenomen in het brussels parlement. Eerder waren al heel wat introduceren gelekt, en die zijn nu bevestigd. Het kroonstuk van de onderhandelingen moet de algemene invoering van de zone 30 geworden, maar het is niet helemaal duidelijk hoe die snelheidslimiet zal geworden afgedwongen. ” 50 kilometer per uur wordt de abnormaal, waar dat nu nog vaak de toetssteen is ”, zegt premier rudi vervoort ( ps ). Om die lijn te handhaven, “ moeten we de wegen afmeren zodat 30 per uur gebruikelijk aanvoelt. Het is beslissend dat de politie kan bestraffen als er te snel wordt gereden. De mobiele en de verplaatsbare camera ‘s moeten geworden versterkt ”, klonk het een beetje vaag bij groen-onderhandelaar elke van den brandt. De register met assen waar nog 50 kilometer kan geworden gereden, staat ook nog niet vast, maar van den brandt ( groenkleurig ) noemt intussen de lambermontlaan. Het afspraak draagt voornamelijk groene en rode accenten, met bijvoorbeeld een jongerengarantie ( wie zich aanmeldt bij actiris, krijgt hierbinnen de zes maanden een job, een stage of een educatie ). Elke van den brandt benadrukte als hoofdonderhandelaar voor groenkleurig voornamelijk de renovaties van het patrimonium die de kabinet voorziet. Strijdig 2050 moet het hoofdstedelijk gewest absoluut klimaatneutraal zijn, zegt ze ook. Dat wil zeggen dat er niet meer co2 mag geworden uitgestoten, dan er wordt verdisconteren of opgeslagen. Zoals vooruitzien geworden de uitbreidingen van het metronetwerk ook bevestigd, met de verlenging van metrolijn 3 tot in bordet ( evere ) als belangrijkste. Open vld benadrukt in een persbericht ook welke introduceren het heeft binnengehaald. Zo komt er een coördinerende minister van meertaligheid, die de meertaligheid in het opleiding moet promoten. “ ook in andere domeinen is dat de bedoeling ”, zegt sven gatz ( open vld ), “ denk aan de boventiteling in theaters. ” ook de salarisverlaging van de registratierechten voor wie een eerste huis koopt staat in het regeerakkoord. De liberalen cre\xebren ook hard dat de uitrol van het snelle 5g-netwerk in de hoofstad er komt. “ we zouden alle wandelen zetwerk om dat uit te rollen ”, zegt gatz. “ er staat verscheidene keren in het afspraak dat wij de digitale economiestudie moeten ontwikkelen. Dat is onmogelijk behalve 5g. ” regeringsploeg en bevoegdheden lag nog niet ( helemaal ) vast vanavond moeten de partijcongressen van de verscheidene partijen nog hun fiat geven over het regeerakkoord. Pas ochtend wordt de volledige tekst publiek. “ we beschermen ook nog enkele kleinigheid van het regeerakkoord voor de militanten ”, zei ecolo-covoorzitster zakia khattabi. In uitgangspunt kunnen de ministers en staatssecretarissen ochtend voormiddag dan hun eed afleggen. Zeker is dat rudi vervoort ( ps ) opnieuw premier wordt. Het paleis maakte al bekend dat vervoort morgenmiddag wordt ontvangen voor de eedaflegging. Rudi vervoort ( ps ) ook de nederlandstalige politici zijn zo goed als zeker. Groenkleurig en open vld zouden als grootste partijen elk een minister leveren. Voor groenkleurig wordt dat elke van den brandt, al is nog niet duidelijk met welke bevoegdheden. Voor open vld wordt dat hoogst vermoedelijk sven gatz, al zegt die zelf dat hij “ dat nog niet kan bevestiging ”. Het is ook verhullend of gatz dan minister van cultuur blijft in de vlaamse regering. Pascal smet ( one. Brussels-sp. A ), afgelopen legislatuur minister van mobiliteit in brussel, zou staatssecretaris worden. Aan franstalige kant ligt de bevoegdheidsverdeling nog niet helemaal vast. Zo is het op dit tijd verhullend of zakia khattabi, co-voorzitster van ecolo, in de kabinet komt, en of olivier maingain of bernard clerfayt, burgemeester van schaarbeek, die rol opneemt voor défi. Alledrie waren ze present bij de presentatie van het regeerakkoord. Elke van den brandt ( groenkleurig, links ), sven gatz ( open vld, midden ) en pascal smet ( one. Brussels-sp. A, rechts ) stand van spullen de brusselse kabinet is daarmee de volgnummer kabinet in belgië die vorm krijgt. Kort na de verkiezingen op 26 mei kondigde de duitstalige kabinet aan dat de coalitie van prodg, pff en sp verdergaat, opnieuw met oliver paasch ( prodg ) als duitstalige minister-president. In vlaanderen en op het federale niveau is het nog koffiedik kijken. Nou lag de onderhandelingen in vlaanderen stil, tot er meer begrijpelijkheid is over de federale formatie. Daar zijn johan vande lanotte ( sp. A ) en didier reynders ( mr ) nog steeds aan zet als informateurs. Op 29 juli geworden ze opnieuw vooruitzien bij koning filip. Inmiddels werken ze aan hun “ preformatienota ”, met de prioriteiten van de verscheidene partijen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.