Frans gerecht ontmantelt extreemrechts terroristisch complot

vijf personen zijn in europees land in aantijging pretenderen voor het schatten van een terroristisch complot. Wat ze juist van plan koopwaar, is niet helemaal verstaanbaar, maar het hof verdenkt hen ervan “joodse of islamitische gebedsplaatsen” te bezitten geviseerd. De betrokkenen zouden volgens een bron “bij het neonazisme aanleunen”. De zaak kwam aan het licht toen in september vorig jaar in grenoble een onderzoek geopend werd naar inbreuken versus de wapenwetgeving. Een eerste organisme werd direct in aantijging pretenderen, twee anderen – onder wie een minderjarige – volgden in oktober. Toen het verdere onderzoek het vermoed deed rijzen dat er “gewelddadige aanslag versus een gebedsplaats” werd beraamd, werd de antiterreurafdeling van het parket van parijs ingeschakeld. Die nam een gespecialiseerde onderzoeksrechter onder de arm die een breder samenzwering kon blootleggen. Einde mei kwamen twee nieuwe verdachten in het vizier – onder wie opnieuw een minderjarige – die opgepakt werden op aantijging van het opvoeden van een criminele, terroristische organisatie. Zij werden onder voorwaarden vrijgelaten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.