Effect van ontbossing op klimaatverandering groter dan gedacht

ontbossing in de tropen zorgt voor meer co2-uitstoot dan voormalig gedacht, overmits er ook eeuwenoude koolstof vrijkomt uit de bodem. Dat blijkt uit een internationale studie waaraan de academie gent heeft meegewerkt. De onderzoekers bezitten het effect gemeten in oost-congo en attenderen op de bijkomende prestaties voor de klimaatverandering. Wanneer een bos gekapt wordt, kan het geen co2 meer uit de atmosfeer halen. Ook wordt er bodemkoolstof van gemiddeld 1. 500 jaar oud achterspeler in de atmosfeer gepompt. Het onderzoek gebeurde op negentien geplaatst in oost-congo. Door de groeiende populatie willen daar enorme bossen mogelijkheid ruimen voor landbouwgrond. De wetenschappers namen er water- en bodemstalen. Ze ontdekten dat er veel oude koolstof uit de aarde vrijkomt in gelasten waar veel bomen gekapt werden. “ontbossing heeft een twee beklagend effect op klimaatverandering”, zegt onderzoeker marijn bauters. “ten eerste overmits de boom die co2 omzette in lucht, weg is. Ten rangnummer overmits de aarde eeuwenoude koolstof verliest wanneer het landgebruik wijzigt van bos naar landbouw. ”bomen stoppen beschaven de aarde onstabiel, waardoor de oude en stabiele koolstof die daar was opgeslagen in de rivieren terecht komt. Daar zetwerk microben in het water de koolstof om naar co2, die in de atmosfeer terechtkomt, wat het broeikaseffect vergroot. De onderzoekers pleiten voor verdieping van de gangbare landbouw en de bossen universeel te autoriseren staan. “in gelasten waar bos mogelijkheid moet vervaardiging voor akkerbouwgrond, kan men terrassen en bufferzones aanleggen”, aldus bauters.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.