Daar zijn de faciliteiten­gemeenten weer: wat zijn ze en waarom bestaan ze?

de 30 faciliteitengemeenten die ons land rijk is, bedankje hun existentie aan de taalgrens, die in de tijdsperiode 1961-1963 werd vastgelegd. Een eerste hervorming van de toen nog unitaire belgische staat, een poging om communautaire vrede te brengen, maar ook een hefboom om de vlaamse taal en cultuur te behouden strijdig de oprukkende francofonie. De taalgrens streeft naar zo veel bestaanbaar eentalige provincies, zowel in vlaanderen als in het franstalige en duitstalige landsdeel. Toch blijven er 30 gemeenten met een belangrijke anderstalige minderheid. In die zogenoemde faciliteitengemeenten wordt de dienstverlening aan de populatie ook in de minderheidstaal aangeboden. In vlaanderen zijn er 12 gemeenten met faciliteiten voor franstaligen : bever, drogenbos, herstappe, kraainem, linkebeek, mesen, ronse, sint-genesius-rode, spiere-helkijn, voeren, wemmel en wezembeek-oppem. In het franse taalgebied zijn er 4 gemeenten met faciliteiten voor nederlandstaligen ( edingen, komen-waasten, moeskroen en vloesberg ) en 2 met faciliteiten voor duitstaligen ( malmedy en waimes ). Alle 9 gemeenten in het duitse taalgebied bezitten faciliteiten voor franstaligen ( amel, büllingen, burg-reuland, bütgenbach, eupen, kelmis, lontzen, raeren en sankt vith ) en 3 gemeenten in het franse taalgebied bezitten faciliteiten voor zowel nederlandstaligen als duitstaligen ( baelen, blieberg en welkenraedt ). Ontdek alle 30 faciliteitengemeenten door over de voorstelling hieronder te hoveren en lees overigens bij de kaart. Politiek minister homans ( n-va ) gaat 4 burgemeesters van faciliteitengemeenten niet benoemen, daar spreken ze over “ pesterijen ” update 09:12 al sinds de jaren 60 bestaat er discussie over het al dan niet tijdelijke geaardheid van de taalfaciliteiten. Die discussie woedt overwegend in de zes faciliteitengemeenten in de vlaamse rand rond het tweetalige brussel. Aan vlaamse zij wordt de faciliteiten beschouwd als middel tot integratie en dus uitdovend, aan franstalige kant als middel om de eigenheid van een franstalige minderheid in vlaanderen te behouden en dus permanent. Koppelwoord drogenbos, kraainem, linkebeek, sint-genesius-rode, wemmel en wezembeek-oppem vlaamse gemeenten zijn, spreekt de meerderheid van de populatie er frans. In werkelijkheid blijken veel franstaligen weinig gemotiveerd om nederlands te leren. Politiek vertaalt dit zich in een meerderheid van franstalige partijen. De politici moeten in officieel verband wel nederlands consumeren, want dát is de officiële bestuurstaal. Ontdek hieronder de 6 faciliteitengemeenten in de rand rond stad en lees overigens bij de kaart. Rompslomp over een omzendbrief een franstalige politieke meerderheid in een vlaamse administratief district : dat aanleveren al eens onduidelijkheden en spanningen. Daarom vaardigt voormalig vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden leo peeters ( sp. A ) in 1997 een omzendbrief uit die het taalgebruik in de lokale besturen verduidelijkt. Die omzendbrief-peeters verplicht lokale besturen om hun bescheiden voorafgaand in het nederlands aan inwoners te versturen. Franstaligen die een document in hun eigen taal verlangen, moeten dat expliciet vragen. Voormalig gebeurde dat moeiteloos zodra je ooit had laten kennis dat je in het frans aangeschreven wil worden. ” bureaucratische pesterijen ”, menen veel franstaligen. De rompslomp brengt een contrast aan het licht tussen het persoonsrecht, waarbij de vrijheid van taalgebruik wordt benadrukt, en het territorialiteits­beginsel, waaraan het taalgebruik wordt gekoppeld. Dat leidt tot een reeks juridische procedures, waarbij de raad van state uiteindelijk oordeelt dat de vlaamse kabinetkast waarachtig bevoegd is om de taalwet te interpreteren. Op smeekbede van een veel franstalige bestuurders stuurt de raad van europa tot twee keer toe een rapporteur om zich over de kwestie te buigen. Het rapport van de zwitser dumeni columberg doet veel vlaams stof opwaaien, want het poneert dat een eenmalige verzoekschrift om in het frans bediend te wordt moet volstaan. Burgemeesterskwesties in de rand na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 rijst er een conflict tussen de vlaamse kabinetkast en de kandidaat-burgemeesters van wezembeek-oppem, kraainem en linkebeek. Vlaams minister van binnenlands bestuur marino keulen ( open vld ) weigert françois van hoobrouck d’aspre, arnold d’oreye de lantremange en damien thiéry te benoemen overmits ze als burgemeester oproepingsbrieven in het frans aan de kiezers bezitten verstuurd. Lees overigens bij de foto. Arnold d’oreye de lantremange, damien thiéry en françois van hoobrouck d’aspre. Belga/vergult de kwestie ontaardt in een ware soap, met weigeringen tot benoeming, nieuwe burgemeestersvoordrachten door de vlaamse kabinetkast of door de franstalige meerderheid tot zelfs extra verkiezingen. De carrousel van de niet-benoemde burgemeesters is al die jaren blijven draaien. De patstelling blijft. De inbreuken op de taalwetgeving wordt door de vlaamse kabinetkast beschouwd als provocatie, alvast veel franstaligen de vlaamse zelfvertrouwen geoefend als een schennis op hun mensenrechten. De raad van europa veroordeelt de vlaamse overheid voor de niet-benoeming van de drie burgemeesters, maar minister keulen legt de niet-bindende oordeelvelling ongeacht zich neer. De geschiedenis herhaalt zich in 2012 en de demarche van vlaams minister liesbeth homans ( n-va ) van vandaag luidt een zoveelste fase in. Homans vindt dat kiezers jaarlijkse moeten declareren dat ze in het frans bediend verlangen wordt, alvast dat volgens de raad van state maar een keer om de vier jaar moet. Faciliteiten discriminerend? niet inclusief in de rand rond stad staan de faciliteiten ter discussie. In ronse aanleveren burgemeester luc dupont ( cd & amp ; v ) eind 2017 te weten dat hij af wil van de faciliteitenregeling. Hij vindt ze “ discriminerend ”, want ze staan een eventuele samensmelting met buurgemeenten in de weg. De vlaamse kabinetkast probeert fusies te bevorderen en aanleveren gemeenten daarvoor een financiële bonus. Door de faciliteiten grijpt ronse dus ongeacht een pak geld. Ook hiervoor bestaat geen onmiddellijke vraag, want dan is er een grondwetswijziging nodig. Daarvoor is een tweederdemeerderheid vereist, en dus ook franstalige steun. Belga/waem

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.