“Christelijke Mutualiteiten blijven wantrouwen creëren tegen artsen”

met hun articulatie dat neus-, keel- en oorartsen te veel trommelvliesbuisjes plekken, deponeren de christelijke mutualiteiten ( cm ) patiënten aan om hun arts te wantrouwen. Dat zegt de belgische soos van artsensyndicaten ( bvas ). Voor de bvas kan deze aanval niet door de beugel. De cm meldden woensdag dat er nog immermeer te veel broed een trommelvliesbuisje krijgen daar ze regelmatig last bezitten van oorontstekingen. Niettemin is die ingreep vaak niet nodig, zegt het ziekenfonds. Volgens de cm gaat het ene ziekenhuis tot 14 keer sneller tot de ingreep over dan het andere. De bvas begrijpt ten volle de geërgerde reactie van de beroepsvereniging van neus-, keel- en oorartsen die stelt dat luc van gorp, de president van de cm, wetenschappelijk geen been heeft om op te staan en dat de risico’s van de ingreep “grandioos overtrokken” zijn. “blijkbaar opsporen de cm het hun taak om artsen, die in eer en geweten hun patiënten verplegen, onbetrouwbaar te maken”, zegt philippe devos, president van de bvas. “het planmatig ondergraven van het vertrouwen dat patiënten bezitten in hun arts is onvoordelig voor de volksgezondheid. Luc van gorp weet het klaarblijkelijk immermeer beter dan de artsen. Niettemin telt zijn lijf geen neus-, keel- en oorartsen in haar rangen. ”het is volgens de bvas weinig geweten dat de ziekenfondsen er zelf financieel meevaller bij kunnen halen als toegekende budgetten voor medische verstrekkingen niet fulltime besteed worden. “ze ontvangen dan een bonus. Dat en de besparingen op de hoge werkingskosten van de ziekenfondsen die de regering hen heeft opgelegd zijn eventueel de aangifte voor de hardnekkige en repetitieve attaqueren van luc van gorp op het artsenkorps”, aldus devos.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.