Bedreigen de zeven nieuwe gascentrales de subsidies voor de groene stroom?

om ondernemers te opsporen die nieuwe gascentrales wensen opbouw, werkte de gezag een subsidiesysteem uit om inkomsten voor de houder te garanderen. Het gaat om een “ capaciteitsvergoedingsmechanisme ”. Mijnenveld 1 : hogere stroomfactuur stroomtekort? gezag wil snel 7 nieuwe gascentrales, professor : “ het huiduitslag van 5 jaar non-beleid op vlak van energie ” 14:32 de nieuwe subsidiëring zal de stroomfactuur opnieuw de hoogte injagen. De uitgestrekte, stroomverbruikende bedrijven loeren terwijl met argusogen toe hoeveel het systeem zal kosten. Als er jaarlijks 350 geheel getal naar de houvast van de nieuwe gascentrales gaat, komt dat voor sommige bedrijven neer op een extra kost van 3 tot 4 geheel getal euro. Per jaar. Maar volgens het gezag marghem is het nog lang niet risicoloos hoeveel de houvast zal kosten : die zal straks nog geworden bepaald, in dialoog met europa. De industrie wijst er ook op dat de gezag zich heeft aaneengehecht tot een energienorm. Een beetje te vergeleken met de loonnorm. Net als onze loonkosten, willen ook onze energieprijzen in de buurt blijven van die van onze buurlanden. Maar met de capaciteitsondersteuning zal de prijs alleszins stijgen. Dat de stroomfactuur van de gezinnen zal verhogen, lijkt haastigheid een zekerheid. Eventueel verhoudingsgewijs zelfs meer dan bij de industrie. Want die zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe subsidiëring niet onverkort wordt doorgerekend aan de bedrijven. Daarmee volgen ze verder de energiepolitiek in duitsland. De middenklasse draagt daar de grootste kosten van de energietransitie. De bedrijven geworden er risicoloos, daar te dure energiekosten de concurrentiepositie van de industrie aantast. Echt gebeurt op dit ogenblik in ons land hetzelfde : de gezinnen dragen verhoudingsgewijs meer bij tot de energieomslag dan de industrie. Op meerdere ondersteuningsmechanismen bestaat al een korting voor de bedrijven. De industrie wijst er ook op dat de gascentrales sowieso meer co2 bezweren dan de kerncentrales. Voor de klimaatopwarming is nucleaire energie een properder technologie. Maar voor het milieu is er een ernstige belasting door het nucleaire afval. Mijnenveld 2 : de verkiezingen expert luc pauwels herlees : alles wat u moet kennis over het stroomdossier ma 26 nov 2018 20:30 het auditbureau pricewaterhousecoopers wees vorig jaar in zijn rapport over nieuwe gascentrales op een paar storende elementen die “de invoertijd royaal kunnen verhogen”. Pwc had het onder meer op de nakende verkiezingen in mei 2019. Maar wist toen nog niet dat de gezag in maand zou vallen. Dat vormen de politieke situatie er niet makkelijker op. De minderheidsregering moet immers een meerderheid in het parlement opsporen voor dit plan. Ook de ingewikkelde belgische staatsstructuur zou voor vertraging kunnen zorgen. Het energiebeleid is versnipperd over vier regeringen. Dat vormen dat er bevoegdheidsconflicten kunnen ontwikkeling tussen de gevari\xeberde waakhonden van de federale ( creg ), vlaamse ( vreg ), brusselse ( brugel ) en waalse ( cwape ) energieregulatoren. Het gezag marghem onderstreept dat de gewesten zich aftrap maand bezitten regeling verduidelijkt met het kadermechanisme, maar dat de rolverdeling tussen de regulatoren zowaar de komende maanden nog moet geworden uitgeklaard. Mijnenveld 3 : groenestroomcertificaten op de trapje? europa waakt over subsidiëring. Die mag niet bombastisch zijn en er mag niet duo gesubsidiëerd worden. En daar is eventueel een probleem. In het rapport van pwc staat : “het systeem van groenestroomcertificaten in stand vasthouden en synchroon de beschikbare inhoud vergoeden, zou identiteit kunnen geworden als duo gebruik. ” lees : het zou kunnen dat europa de houvast van gascentrales en welbepaalde modelleren van hernieuwbare energie als dubbele staatssteun beschouwt. Mocht dat door de eu als duo identiteit geworden, dan komen bv. De subsidies voor biomassacentrales in het gedrang. Want die kunnen net als gascentrales dag en nacht elektriciteit leveren. Dat is ook het geval voor zonnepanelen en windmolens met batterijen. Een zeer gevoelige materie, die onze regeringen de komende maanden nog in beraad met europa zou willen uitklaren, zo geel het gezag marghem toe. Mijnenveld 4 : juridische bezwaren uit het buitenland voorts hangen eventueel juridische beroepsprocedures als een zwaard van damocles continu te bungelen bovenop het hele systeem. Zo is het britse ondersteuningsmechanisme een paar maanden geleden vernietigd door het europese gerechtshof. Het was onvoldoende beargumenteerd, oordeelde het hof, en werd beschouwd als illegale staatssteun. De britten moesten de houvast meteen stilleggen. De medewerkers van marghem bezitten akte genomen van de besluit en beseffen dat ze ook de argumentatie van het hof zou willen inspreken in het plan. Dat is tot nog toe nog niet gebeurd. Pwc wist bij het pennen van zijn rapport ( maart 2018 ) nog niet dat het europees gerechtshof het britse mechanisme zou verwoesten, maar het wees wel op andere mogelijke problemen uit het buitenland. Zo zou het kunnen dat andere europese landen, of buitenlandse energieproducenten een portest indienen onverenigbaar het belgische systeem. Ze kunnen het zien als oneerlijke concurrentie. Daar ze met hun gascentrales willen opboksen onverenigbaar de nieuwe gesubsidieerde belgische centrales en ze hun duurdere elektriciteit niet meer zou kunnen verkwisten op de belgische markt. Vanuit duitsland al kapers op de kust weten kan nederlandse elektriciteitscentrale helpen bij onze kernuitstap? ma 18 jun 2018 23:20 de duitse menigte rwe liet odertussen al verstaan dat ze ook gewoonte wil maakt van de belgische ondersteuning. Niet voor een belgische hoofdbureau maar voor haar nederlandse gascentrale in maasbracht. Die ligt op ternauwernood een paar kilometer van de belgische limiet en kan ons land in één klap van 1. 300 megawatt aan extra elektriciteit voorspellen, dat is meer dan onze grootste kernreactor. Rwe lanceerde al vroeger het idee om de hoofdbureau met een rechtstreekse hoogspanningslijn aan te sluiten op het belgische net. Maar dan zou de hoofdbureau wel willen ondersteund worden. De hoofdbureau ligt nou stil, ingevolge te duur. Maar rwe wil ze over een paar jaar opnieuw opstarten. En het zal risicoloos loeren of het zijn elektriciteit bijster kan aan belgië. Op dezelfde voorwaarden als de belgische centrales. Minister marghem stond zeer afwijzend tegenover de plannen van rwe, maar haar medewerkers beseffen dat dit een lastige angel kan worden. In het nieuwe systeem zal met spelers als rwe risicoloos willen geworden rekening gehouden. Ook daarover moet het gezag nog overwegen met europa. Dit wordt geen voettocht in het park het subsidiëringssysteem én de nieuwe gascentrales tijdig klaar krijgen, wordt allesbehalve een voettocht in het park. Vroeger een voettocht door een mijnenveld. Te beginnen bij de raad van state : die moet het wetsvoorstel nu toetsen. Volgens het gezag marghem moet dat hierbinnen de maand gebeuren. Waarna het spitsroeden wandelen begint : door het belgische parlement, door de europese instanties, en via alle spelers in het energielandschap, die hyperkritisch staan toe te loeren of belgië dit huzarenstukje onverenigbaar 2025 rond krijgt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.