“Accijnzen op alternatieve diesels moeten lager”

quasi “groenere diesels” – met meer dan 7 procent biocomponenten – en synthetische dieselbrandstoffen moet fiscaal aangemoedigd worden. Dat zegt de belgische federatie van brandstoffenhandelaars, brafco. “hoewel ze milieuvriendelijker zijn, worden ze nu onderdanig aan dezelfde accijnzen als fossiele brandstoffen, waardoor ze werkelijk geen afzet vinden”, zegt algemeen directeur johan mattart in de profijt van een symposium van brafco over de energietransitie. Sinds de seizoen van vorig jaar is het in ons land toegelaten om alternatieve motorbrandstoffen op de handel te brengen. Het gaat gedurende meer om b10, b20 en b30, waarbij grotere hoeveelheden biodiesel gemengd zijn dan bij gewone diesel ( b7 ), maar ook bv. Synthetische diesels zoals hvo ( hydrogenated vegetable oil ), waarbij plantaardige olie behandeld wordt met waterstof. Toch is de vraag naar die alternatieve en milieuvriendelijkere brandstoffen “nihil”, zegt mattart. Wat de ‘groene diesels’ betreft, is de toegevoegde biocomponent duurder dan de fossiele diesel waarin hij wordt gemengd. “dus als men daarop dezelfde accijnstarieven gaat benutten ( nu 60 cent per liter op diesel en motorbrandstof, red. ), dan zijn die producten sowieso uit de handel geprijsd”, luidt het. “als die alternatieven integraal gedefiscaliseerd zouden worden, dan ga je nog pakweg op dezelfde eerbewijs komen als gewone fossiele diesel met accijnzen. ”wat synthetische diesels zoals hvo – waarbij er dus geen fossiele brandstoffen meer aan te pas komen – betreft, moet er zelfs een nultarief komen zoals al het geval is bij cng ( samengeperst gas ) en lng ( liquide gas ), vindt mattart. “als het kan voor de fossiele brandstoffen cng en lng, why dan niet voor hvo, waarvan de milieu-impact werkelijk nog veel beter is? ”, vraagt hij zich af. Momenteel is in ons land de procedure lopende om e85 – een melange van 85 procent ethanol en 15 procent motorbrandstof – op de handel te brengen. “als die motorbrandstof aan hetzelfde accijnstarief onderhevig zal zijn als de gewone fossiele motorbrandstof, dan gaat geen kat dat kopen”, waarschuwt mattart nog. Volgens de brafco-directeur zal het ook noodzakelijk zijn om de accijnstarieven bij te oprichten om de europese verplichtingen te halen : tegenstrijdig 2030 moet hernieuwbare energie een aandeel van 14 procent vertegenwoordigen in de transportsector.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.