10 straten worden deze zomer een ‘speelstraat’

de zomervakantie nadert met rasse passen en dan mogen de laatstgeborene inwoners opnieuw 2 maanden doorlopend performen en ravotten. op een aantal locaties mag dat zelfs zomaar op straat. want het collegium van burgemeester en schepenen heeft opnieuw zo’n 10 straten erkend als ‘speelstraat’. bewoners van onze stad mochten voor eind mei een rekest indienen om gedurende de zomervakantie van hun straat voorbijgaand een speelstraat te maken. wie dat wou moest wel vooraf een bewonersenquête uitvoeren. voor de stad is het vitaal dat het gros van de inwoners van de straat het initiatief steunt. met de politie van de zone zennevallei werd geëvalueerd of de straat al dan niet in aanmerking komt. van een drukke doorgangsweg kan je immers niet zomaar een speelstraat maken. het collegium van burgemeester en schepenen keurde volgende speelstraten goed : · dorpslaan ( tussen gemeenteplein en sint-jozeflaan ) : van 1 juli t. e. m. 31 augustus· floralaan ( tussen nachtegaalstraat en platanenlaan ) : van 1 augustus t. e. m. 31 augustus· floralaan ( tussen dorpslaan en lindenlaan ) : van 1 juli t. e. m. 31 juli· victor mertensstraat ( tussen octaaf de kerckhove d’exaerdestraat en hoogveld ) : van 1 juli t. e. m. 31 juli· vinkenlaan van 1 juli t. e. m. 31 augustus· isidore devilléstraat ( tussen dreef en kleemstraat ) van 1 augustus t. e. m. 31 augustus· kruisstraat van 1 juli t. e. m. 31 augustus· steengroefstraat ( tussen veroonskouter en veroonslinde ) van 15 juli t. e. m. 31 juliwellicht zou er aan dit lijstje nog 3 straten word toegevoegd. maar voorlopig wachten we nog op de prestaties van de bewonersenquête. kinderen deze jaargetijde baas! In een speelstraat wordt de ganse breedte van de straat behouden voor het spelen. spelende nageslacht of jongeren en voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. om dit verhelderend te scheppen wordt de speelzone afgebakend met een dranghekken en de aanduiding ‘speelstraat’. ook de speeluren word hierop beroemd gemaakt. doorgaand verkeer is ook niet begroeting in de speelstraat. mobiel speelpleinde speelstraten kunnen deze jaargetijde opnieuw een beroep doen op de mobiele speelpleinwerking. twee animatoren komen dan een namiddag via met een bakfiets vol spelletjes. op die wijze krijgen nageslacht opnieuw de smaakwaarneming te pakken van het ‘buiten spelen’ en pikken ze enkele ideeën op voor de rest van de zomer. vertier gegarandeerd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.